Databeskyttelsespolitik

Hos MUSIK-KONSULENTEN.DK gør vi vort yderste for til stadighed at værne om dine personlige data,

så de ikke ender i forkerte hænder.

Samlet set er vor databeskyttelsespolitik ganske stram - som eksempler kan nævnes at vor site kører på en secure - sikker SSL linie (det der også hedder HTTPS)

 

Læs her samlet vor politik og holdning til beskyttelse af dine personlige oplysninger:

 

V2018.05.24

 

Privatlivspolitik

 1. MUSIK-KONSULENTEN.DK´s behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan MUSIK-KONSULENTEN.DK behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne handle bedst muligt med dig, give dig den bedste vejledning før, under og efter dit køb, målrette vore tilbud og efter-vejledning til dig og dine ønsker, optimere tips om instrumenter, tilbehør og småreparationer – alt alene for at yde dig den bedste service og online løsning.

 1. Dataansvarlig

MUSIK-KONSULENTEN.DK er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

MUSIK-KONSULENTEN.DK

CVR-nr. 12830033

Hovervej 90 - Hover

6971 Spjald

E-mail: support@musik-konsulenten.dk

Kontaktperson: Direktør Andreas Mortensen

Telefonnummer: 7026 0999

 1.  Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de oplysninger, der er nødvendige for at optimere vores webshop hvor du som kunde og dit køb og din oplevelse af vor shop er omdrejningspunkt.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

  1. Oplysninger i forbindelse med brugen af sitet MUSIK-KONSULENTEN.DK

I forbindelse med dit online køb hos os registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os online ved dit køb. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og servicere dig optimal som online kunde samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende kunde-oplysninger: Navn, adresse, mailadresse, evt. erhvervsadresse, telefon- og mobil numre, EAN nummer hvis der er tale om salg til Det Offentlige, CVR nr., bruger-login og andet der måtte være relevant.

  1. Oplysninger om besøg på hjemmesiden https://musik-konsulenten.dk

Virksomhedens webshop kører HTTPS (SSL) sikker forbindelse – for at øge din sikkerhed.

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug og oplevelse af hjemmesiden samt at målrette markedsføring i forhold til dine ønsker og interesser indenfor Virksomhedens felt.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside med optimal brugerflade.

  1. Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

 1. Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som online kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere og underleverandører, typisk betalings-kort tjenester. Virksomheden har IKKE lagring ej heller INGEN kendskab til kunder og mulige kunders kreditkort informationer.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere:  IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger)

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

 1. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe det er nødvendigt i Virksomheden for at kunne opfylde dansk lov, herunder Bogføringsloven og almen regnskabspraksis.

Efter dit køb er foretaget, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning.


Flg. sker automatisk, 2 gange årligt:

 • Sletning af inaktive brugere efter 5 år
 • Sletning af nyhedsmailtilmeldte der er afmeldt efter 1 år
 • Alle ordrer anonymiseres efter 5 år - grundet Bogføringsloven
 • Alle fakturaer anonymiseres efter 5 år - grundet Bogføringsloven

 

 1. Dine rettigheder
 • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
 • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
 • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

 

 1. Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

 1. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage den nye, opdaterede version pr. email, med mindre du har afmeldt dig mail korrespondance – i fald bedes du henvende dig til os for at få udleveret den aktuelle version.

 

V2018.05.24